1. Užsakovo poreikių aiškinimasis

    Šiame etape vyksta konsultacijos su užsakovu, kurių metu siekiama detalizuoti užsakovo reikalavimus sistemos struktūrai, stiliui ir funkcionalumui. Šiuo etapu rūpinasi projektų vadovas.

 

2. Puslapio dizaino sukūrimas bei patvirtinimas.

    Atsižvelgiant į užsakovo reikalavimus, sukuriamas būsimos interneto svetainės titulinio puslapio maketas, kuris pateikiamas peržiūrai. Užsakovui patvirtinus titulinio puslapio stilių, parengiamas standartinio vidinio tinklapio maketas. Gavus pritarimą dėl vidinio tinklapio dizaino, atliekami likę stiliaus formavimo, maketavimo bei html kodavimo darbai. Dizaino maketus ir tolesnę darbų eigą, užsakovas gali stebėti, interneto naršyklės pagalba.

 

3. Programavimas

    Šiame etape vyksta turinio valdymo sistemos diegimas, papildomų modulių programavimo bei integravimo darbai.

 

4. Sistemos testavimas ir paleidimas

    Testavimas vykdomas tiek kiekvieno darbų etapo pabaigoje, tiek užbaigus visus darbus. Testavimai atliekami siekiant įsitikinti ar sistemos funkcionalumas atitinka specifikacijos reikalavimus, ar veikia nuorodos, ar visos funkcijos veikia naudojant skirtingų modifikacijų interneto naršykles.

 

5. Vartotojų apmokymas.

    Atlikus testavimą ir korekcijas vyksta užsakovo darbuotojų apmokymas, kurių pabaigoje, pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas.